Operatiedokter en slaapdokter

De operatiedokter

Een moeilijk woord voor operatiedokter is chirurg. Een chirurg probeert je beter te maken tijdens de operatie.

In het ziekenhuis werken veel operatiedokters. Er zijn dokters die je helpen als je buisjes nodig hebt, geopereerd moet worden aan je plasser, pijn hebt aan je tanden, pijn hebt in je buik of als je iets gebroken hebt. 

De slaapdokter

Een moeilijk woord voor slaapdokter is anesthesist. De anesthesist zorgt ervoor dat je in een speciale slaap valt, zodat je niets voelt van de operatie. De slaapdokter blijft de hele tijd bij je en maakt je wakker als de operatie gedaan is. 

Een moeilijk woord voor slaapdokter is anesthesist. De anesthesist zorgt ervoor dat je in een speciale slaap valt, zodat je niets voelt van de operatie.